สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

“” ทำงาน .. เพราะงานคือเงิน .. เงินบันดาลชีวิต .. เงินบันดาลความสุข .. ความสุขที่ให้ตัวเอง “”