โลกนี้อาจจะมีกระบองเพชรที่หลงรักมหาสมุทร

อาจจะมีปลา ที่รักภูเขา
อาจจะมีนก ที่รักทะเล

อาจจะมีดวงดาว ที่รักพระอาทิตย์
อาจจะมีหิมะ ที่รักเปลวไฟ

อาจจะมีกระบองเพชร ที่รักมหาสมุทร
อาจจะมีทานตะวัน ที่รักแสงจันทร์

ปลารักภูเขาแม้มันจะทำได้แค่คิดถึง
นกรักทะเลแม้มันจะทำได้แค่บินผ่านไปมา

หิมะรักเปลวไฟแม้มันต้องเจ็บปวด
ดวงดาวรักพระอาทิตย์แม้มันอาจไม่เคยถูกมองเห็น

กระบองเพชรรักมหาสมุทรแม้มันจะไม่มีทางได้ใช้ชีวิตด้วย
ทานตะวันรักแสงจันทร์แม้ใครๆ ต่างคิดว่ามันรักแสงอาทิตย์

ในโลกนี้มีรักตั้งมากมาย
และมีบางความรักที่ไม่เข้าที่เข้าทาง

มีรักที่ไม่สมควร แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะผิด
มีรักที่ไม่สมหวัง แต่ไม่ได้แปลว่าไม่สมบูรณ์

รักจึงไม่ได้เป็นเรื่องของสิ่งสองสิ่ง หรือคนสองคน
แท้จริงรักเป็นเรื่องของคนคนเดียว

รักเกิดขึ้น ณ ที่ใด ก็สมบูรณ์แล้ว ณ ที่นั่น ...