~ Butterfly & Flower ~

ดอกไม้ไม่เคยคิดว่าผีเสื้อกำลังเอาเปรียบ .. แต่มันคิดว่าสิ่งนี้คือการแบ่งปัน .. มันมีความเมตตาให้ผีเสื้อ .. ความคิดเช่นนี้เองที่ทำให้ดอกไม้มีความสุข