เขียนไปเรื่อย .. <03>

"" ทุกคนอยากให้คนรอบตัวรัก อยากให้คนเมตตา โดยใช้วิธีต่างๆเพื่อสร้างความประทับใจ ซึ่งจริงๆแล้วเพียงเราทำความดี มีความจริงใจให้กัน เราก็จะได้ความรัก ความเมตตากลับมา โดยที่เราไม่ต้องลงทุนด้วยเงินทองใดๆเลย ""