ชีวิตเปรียบเหมือนกระบองเพชร

ชีวิตเปรียบเหมือนกระบองเพชร .. เต็มไปด้วยหนามแหลม .. แต่ก็ยังมีความสวยงามให้เราได้ชื่นชม