~~ชีวิต~~

ชีวิตเกิดมาเพื่อยังชีพ
เพื่อมีกิน มีอยู่ มีใช้
เพื่อตัวเอง เพื่อคนอื่น
.
เพราะคนเป็นสัตว์สังคม และมีต่อมที่ร่างกายสื่อว่าต้องการอาหารเข้ามาในร่างกาย
.
ถ้าไม่หิวและอยู่ตัวคนเดียวในโลก
กระบวนการที่ต้องดิ้นรนก็จะยุติ