แฟ้มเก็บฟิล์มกับซองใส่ฟิล์มแบบกระดาษ

" แฟ้มเก็บฟิล์มกับซองใส่ฟิล์มแบบกระดาษ "

ฟิล์ม : Kodak Ektar 100

กล้องเลนส์ : Canon EOS 300 + 40mm f2.8 Pancake