แฟ้มเก็บฟิล์มกับซองใส่ฟิล์มแบบกระดาษ

" แฟ้มเก็บฟิล์มกับซองใส่ฟิล์มแบบกระดาษ "

ฟิล์ม : Kodak Color Plus 200

กล้องเลนส์ : Nikon F70 + 35mm f2