เครื่องสแกนฟิล์ม Fuji Frontier SP-500

 

Fuji Frontier SP-500 เครื่องสแกนฟิล์ม 135 ได้อย่างเดียว แต่ได้ไฟล์ที่ใหญ่กว่า Fuji Frontier SP-3000 และสแกนเร็วกว่า เพราะใช้ Windows XP / Windows 7 รุ่นใหม่กว่า