กาลเวลา

“ เราต่างก็เป็นนักโทษประหาร
.. อยู่ในคุกแห่งที่ใหญ่ที่สุดที่เรียกว่าโลก
มีผู้คุมที่แสนเข้มงวดคือ 'เวลา'
ทำทุกอย่างเป็นกิจวัตรเพื่อรอวัน 'ตาย' “