Kodak Portra 160 VS Fuji Pro160NS

กล้องตัวเดียวกัน เลนส์ตัวเดียวกัน  ถ่ายสภาพแสงเดียวกัน  ล้างน้ำยาในเครื่องเดียวกัน  สแกนโดยไม่ปรับแต่งแสงสีแต่อย่างใด