Content

ตัวอย่างรูป Escura Dragonball Z : ISO 400 : 24รูป Click PHOTO
การถ่ายรูปรับปริญญาในสตูดิโอ นั่นคืออะไร หลายคนคงสงสัย ก็ไม่มีอะไรครับ ตรงๆเลย ถ่ายรูปรับปริญญานั่นแหละ แค่ปกติ เราจะเห็นหลายๆคนถ่ายรูปรับปริญญาตามมหาลัย ไม่ว่าจะเป็นวันซ้อม วันรับจริง หรือ นอกรอบ ซึ้งอันนี้ก็เหมือนกัน แทนที่เราจะถ่ายรูปรับปริญญากันในมหาลัยที่ไม่ต้องสู้แออัดคนเยอะหรือตากแดดตากฝน...
I Shoot Film Magazine เป็นฟรีนิตยสารออนไลน์ ที่จัดทําาขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ รวมถึงจากการทดลองด้วยตัวเอง เกี่ยวกับฟิล์มชนิดต่างๆ ที่อยากจะสื่อ ให้เห็นถึงโทนสีของฟิล์มแต่ละชนิดแบบจริงๆ โดยที่ไม่มีการปรับแต่งมากนัก ให้เป็นค่าเดิมๆ ตั้งแต่...