Content

"โลก" คือ "ละคร"เป็นละครโรงใหญ่ที่ทุกคนต่างก็เป็น “นักแสดง” อยู่บนเวทีชีวิต เมื่อเราต่างก็ต้องแสดงบทบาทไปตามหน้าที่ .. ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ มนุษย์ทุกคน ล้วนมีความแตกต่าง ดูภายนอกชีวิตแต่ละคนช่างเรียบง่าย มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป ตื่นเช้า อาบน้ำ ไปทำงาน เลิกงาน กินข้าว กลับบ้าน อาบน้ำ นอน...
ถ่ายรูปสินค้า/ผลิตภัณฑ์ พร้อมรีทัช+ไดคัต ฉากหลังขาวอย่างเดียว จัดแสงแบบมาตราฐาน พร้อมเก็บตำหนิต่างๆ ราคา 1500บาท/รูป/ชิ้น เป็นการจัดแสงในรูปแบบของทางสตูดิโอกำหนดเท่านั้น เราจะถ่ายเป็นแสงแบบกลางๆ กับค่าสีที่ใกล้เคียงกับสินค้าจริง ตามดุลพินิจของช่างภาพเท่านั้น ด้วยไฟล์คุณภาพสูง กราฟฟิกสามารถนำไป...
  Fuji Frontier SP-500 เครื่องสแกนฟิล์ม 135 ได้อย่างเดียว แต่ได้ไฟล์ที่ใหญ่กว่า Fuji Frontier SP-3000 และสแกนเร็วกว่า เพราะใช้ Windows XP / Windows 7 รุ่นใหม่กว่า