เขียนไปเรื่อย .. <01>

"" ความทรงจำเหมือนสมุดบันทึกเรื่องราวต่างๆในชีวิต ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี มันก็มีคุณค่าของมัน มีเรื่องราวที่ชวนให้นึกถึง โดยเฉพาะความทรงจำที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความรู้สึกดีๆต่อกัน บ่งบอกได้ว่าเราใช้ชีวิตการเป็นมนุษย์ได้คุ้มค่าเพียงใด ""