เพราะชีวิตคือชีวิต ..

ขออนุญาติก็อบคำคมมีมานะครับพอดีพบเจอโดยบังเอิญ ชอบคำอธิบาย

Credit : https://storylog.co/story/564804c670ae3f5a7805472e

" .. Life is like a cactus, full of pricks, but also very beautiful .. "

" ชีวิตเปรียบเหมือนกระบองเพชร เต็มไปด้วยหนามแหลม แต่ก็ยังมีความสวยงามให้เราได้ชื่นชม "

ชีวิตคนเราต่างมีพบเจอทั้งทุกข์และสุข บางครั้งอาจเต็มไปด้วยอุปสรรคเปรียบเหมือนหนามแหลมของกระบองเพชร แต่เมื่อเราผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้แล้ว เราจะมองเห็นสิ่งสวยงาม เปรียบเหมือนฟ้าหลังฝน ที่จะพบเจอสายรุ้งและแสงสว่าง ..

"" เพียงแค่เราต้องอดทนรอเวลานั้น .. ทุกสิ่งมีเวลาของมัน ""