เวลาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยน

เวลาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยน เมื่อผมทิ้งเลนAF มาใช้มือหมุน”Fujian”ราคาหลักร้อยมาถ่ายงานมอเตอร์โชว์

X-T10 + Fujian 35mm f1.7 cctv
Picture Style - Classic Chrome