ทุกสิ่งมีเวลาของมัน

ฝนจะตกเมื่อไหร่ไม่รู้ แต่ฉันเรียนรู้ที่จะอยู่รอด เพราะชีวิตคือชีวิต ..

ภายนอกอาจดูเข้มแข็ง แต่ใครจะรู้ว่าจริงๆ แล้วข้างในเปราะบางแค่ไหน

ต้องการแค่แสงแดดที่เพียงพอ ไม่เยอะไปไม่น้อยไป

ทุกอย่างแค่เราต้องอดทนรอเวลานั้น .. " ทุกสิ่งมีเวลาของมัน "