I Shoot Film Magazine

I Shoot Film Magazine เป็นฟรีนิตยสารออนไลน์ ที่จัดทําาขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ รวมถึงจากการทดลองด้วยตัวเอง เกี่ยวกับฟิล์มชนิดต่างๆ ที่อยากจะสื่อ ให้เห็นถึงโทนสีของฟิล์มแต่ละชนิดแบบจริงๆ โดยที่ไม่มีการปรับแต่งมากนัก ให้เป็นค่าเดิมๆ ตั้งแต่ ขั้นตอนการล้าง จนไปถึงขั้นตอนการสแกน โดยจะใช้เครื่องล้างสแกนฟิล์ม แบบมาตราฐานตามที่ ร้านส่วนใหญ่ก็ใช้กัน เพื่อที่ว่า วันนึงจะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆท่าน ไม่ได้ทำเพื่อการค้า หรือหวังชื่อเสียงเงินทองแต่อย่างใด แต่ทำเพราะอยากหาไรทำสนุกๆที่ความสนุกอาจจะเป็นประโยช์นต่อคนรุ่นหลังๆ ต่อๆไป

นิตยสารออนไลน์หัวนี้ จะทําาออกมาเรื่อยๆ ให้โหลดฟรี อ่านกันฟรีๆ โดยไม่มีเก็บเงินแต่อย่างใด ก็คงจะทําาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีแรงทําา หรือ หมดข้อมูลท่ีจะสื่อท่ีจะแบ่งปันแล้ว ขอบคุณมากครับ

I Shoot Film Free Magazine Online