ฟิล์มสไลด์ : Provia 100F หมดอายุ 2006.3 ล้างตรง E6