ถ่ายรูปสินค้าบรรจุภัณฑ์จากเยื่อธรรมชาติ "สะดวก สะอาด ปราศจากสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"