ถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบในสตูดิโอด้วยกล้องฟิล์ม : Fujichrome64T type II Tungsten 2002.9