Content

ขออนุญาติก็อบคำคมมีมานะครับพอดีพบเจอโดยบังเอิญ ชอบคำอธิบาย Credit : https://storylog.co/story/564804c670ae3f5a7805472e " .. Life is like a cactus, full of pricks, but also very beautiful .. " " ชีวิตเปรียบเหมือนกระบองเพชร เต็มไปด้วยหนามแหลม แต่ก็ยังมีความสวยงามให้เราได้ชื่นชม "...
"" มนุษย์ถูกกีดกันจากการใช้ชีวิตอย่างอิสระ .. เพราะนับตั้งแต่เราลืมตาดูโลก .. เราก็ต้องรับผิดชอบทุกการกระทำของตัวเองแล้ว ""
"" ทุกคนอยากให้คนรอบตัวรัก อยากให้คนเมตตา โดยใช้วิธีต่างๆเพื่อสร้างความประทับใจ ซึ่งจริงๆแล้วเพียงเราทำความดี มีความจริงใจให้กัน เราก็จะได้ความรัก ความเมตตากลับมา โดยที่เราไม่ต้องลงทุนด้วยเงินทองใดๆเลย ""
" จั ง ห ว ะ " กับ " โ อ ก า ส " เป็นเรื่องที่ต้องมาควบคู่กัน แปลว่าไม่ใช่แค่อยู่ถูกที่-ถูกเวลา แต่ยังต้องหันหน้าให้ถูกทิศด้วย . . .
"" ความทรงจำเหมือนสมุดบันทึกเรื่องราวต่างๆในชีวิต ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี มันก็มีคุณค่าของมัน มีเรื่องราวที่ชวนให้นึกถึง โดยเฉพาะความทรงจำที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความรู้สึกดีๆต่อกัน บ่งบอกได้ว่าเราใช้ชีวิตการเป็นมนุษย์ได้คุ้มค่าเพียงใด ""
พอชีวิตมันสะดวกสบายรวดเร็วขึ้น เราก็เหมือนจะรออะไรไม่ค่อยได้ รอให้หน้าเว็บโหลดช้าลงเพราะเน็ตอืดสัก 5 วิก็ไม่ได้ รอให้ลิฟต์มันปิดเองช้าลง 3 วิโดยไม่ไปกดปุ่มปิดก็ไม่ได้ รอสัญญาณไฟจราจรให้เขียวดีๆก่อนก็ไม่ได้ ต้องรีบฝ่าไป ชีวิตสบายขึ้น แต่ทำไมใจเราจึงมักไม่ค่อยสบาย .....
ดอกไม้ไม่เคยคิดว่าผีเสื้อกำลังเอาเปรียบ .. แต่มันคิดว่าสิ่งนี้คือการแบ่งปัน .. มันมีความเมตตาให้ผีเสื้อ .. ความคิดเช่นนี้เองที่ทำให้ดอกไม้มีความสุข
กว่าจะเป็นผีเสื้อสีปีกสวยเวลาช่วยให้งามตามวิถีจากหนอนเป็นดักแด้ ถูกย่ำยีกลับดูดีเมื่อลอกคราบ ภาพน่ายลเปรียบเร่งรัด ตัดสินคนเพียงแรกเห็นผิดประเด็นผลลัพธ์จึงสับสนเมื่อไม่ได้รับรู้ ถึงตัวตนตัดสินคนด้วยภาพลักษณ์ .. มักพลาดไป
ความสุขที่แท้จริงคืออะไร ความสุขที่แท้จริงคือ ความไม่อยากได้ ความไม่อยากมี รู้จักกับคำว่า "พอ" อะไรคือคำว่า "พอ" มันไม่มีคำว่า "พอ" เพราะคนเราไม่มีคำว่า "พอ" ไม่อิ่มกับชีวิตที่มีอยู่ถึงแม้ว่าจะมีเงิน มีเกียรติเหลือกินเหลือใช้แต่ก็ยังรู้สึกไม่พอ มีเท่าไรก็รู้สึกไม่พอ มีมากเท่าไหร่ดี ฉันมีน้อยอยู่เลย...

Pages