Content

"" มนุษย์ถูกกีดกันจากการใช้ชีวิตอย่างอิสระ .. เพราะนับตั้งแต่เราลืมตาดูโลก .. เราก็ต้องรับผิดชอบทุกการกระทำของตัวเองแล้ว ""
"" ทุกคนอยากให้คนรอบตัวรัก อยากให้คนเมตตา โดยใช้วิธีต่างๆเพื่อสร้างความประทับใจ ซึ่งจริงๆแล้วเพียงเราทำความดี มีความจริงใจให้กัน เราก็จะได้ความรัก ความเมตตากลับมา โดยที่เราไม่ต้องลงทุนด้วยเงินทองใดๆเลย ""
" จั ง ห ว ะ " กับ " โ อ ก า ส " เป็นเรื่องที่ต้องมาควบคู่กัน แปลว่าไม่ใช่แค่อยู่ถูกที่-ถูกเวลา แต่ยังต้องหันหน้าให้ถูกทิศด้วย . . .
"" ความทรงจำเหมือนสมุดบันทึกเรื่องราวต่างๆในชีวิต ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี มันก็มีคุณค่าของมัน มีเรื่องราวที่ชวนให้นึกถึง โดยเฉพาะความทรงจำที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความรู้สึกดีๆต่อกัน บ่งบอกได้ว่าเราใช้ชีวิตการเป็นมนุษย์ได้คุ้มค่าเพียงใด ""
พอชีวิตมันสะดวกสบายรวดเร็วขึ้น เราก็เหมือนจะรออะไรไม่ค่อยได้ รอให้หน้าเว็บโหลดช้าลงเพราะเน็ตอืดสัก 5 วิก็ไม่ได้ รอให้ลิฟต์มันปิดเองช้าลง 3 วิโดยไม่ไปกดปุ่มปิดก็ไม่ได้ รอสัญญาณไฟจราจรให้เขียวดีๆก่อนก็ไม่ได้ ต้องรีบฝ่าไป ชีวิตสบายขึ้น แต่ทำไมใจเราจึงมักไม่ค่อยสบาย .....
ดอกไม้ไม่เคยคิดว่าผีเสื้อกำลังเอาเปรียบ .. แต่มันคิดว่าสิ่งนี้คือการแบ่งปัน .. มันมีความเมตตาให้ผีเสื้อ .. ความคิดเช่นนี้เองที่ทำให้ดอกไม้มีความสุข
กว่าจะเป็นผีเสื้อสีปีกสวยเวลาช่วยให้งามตามวิถีจากหนอนเป็นดักแด้ ถูกย่ำยีกลับดูดีเมื่อลอกคราบ ภาพน่ายลเปรียบเร่งรัด ตัดสินคนเพียงแรกเห็นผิดประเด็นผลลัพธ์จึงสับสนเมื่อไม่ได้รับรู้ ถึงตัวตนตัดสินคนด้วยภาพลักษณ์ .. มักพลาดไป
ความสุขที่แท้จริงคืออะไร ความสุขที่แท้จริงคือ ความไม่อยากได้ ความไม่อยากมี รู้จักกับคำว่า "พอ" อะไรคือคำว่า "พอ" มันไม่มีคำว่า "พอ" เพราะคนเราไม่มีคำว่า "พอ" ไม่อิ่มกับชีวิตที่มีอยู่ถึงแม้ว่าจะมีเงิน มีเกียรติเหลือกินเหลือใช้แต่ก็ยังรู้สึกไม่พอ มีเท่าไรก็รู้สึกไม่พอ มีมากเท่าไหร่ดี ฉันมีน้อยอยู่เลย...
อาจจะมีปลา ที่รักภูเขาอาจจะมีนก ที่รักทะเล อาจจะมีดวงดาว ที่รักพระอาทิตย์อาจจะมีหิมะ ที่รักเปลวไฟ อาจจะมีกระบองเพชร ที่รักมหาสมุทรอาจจะมีทานตะวัน ที่รักแสงจันทร์ ปลารักภูเขาแม้มันจะทำได้แค่คิดถึงนกรักทะเลแม้มันจะทำได้แค่บินผ่านไปมา...

Pages